ขาแขวนรอกมือสาว ELEPHANT GT Series

ขาแขวนรอกตราช้าง แบบมีโซ่ สามารถปรับขนาดให้ใช้ได้กับเหล็ก Beam ขนาดไดๆ ก็ได้ (โดยเฉพาะ I-Beam ขนาดมาตรฐาน) ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของขาแขวนรอก เป็นใปอย่างนุ่มนวล และสะดวกสบาย ขาแขวนรอกตราช้างมีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น แยกตามขนาดน้ำหนักยก ตั้งแต่ขนาด 0.5-30 ตัน ได้แก่ Elephant รุ่น G-05, G-1, G-1.6, G-2, G-3.1, G-5, G-8, G-10, G-15, G-20, และรุ่น G-30

Visitors: 40,592