ขาแขวนรอกไฟฟ้า ELEPHANT MAF Series

ขาแขวนรอกไฟฟ้า ELEPHANT MAF Series

SPECIFICATIONS DATA ELEPHANT MAF Series

รุ่น กำลังยก ระยะ I-BEAM ความเร็ววิ่ง มอเตอร์รอกวิ่ง
T MM M/Kw Kw(380V)
MAF-0.5 0.5 75-125 20 0.4
MAF-1 1 75-125 20 0.4
MAF-2 2 100-150 20 0.4
MAF-3 3 100-150 20 0.75
MAF-5 5 125-175 20 0.75
Visitors: 40,626