รอกโซ่ไฟฟ้า kobec AS-AD Series

รอกโซ่ไฟฟ้า KOBEC รุ่น AS/AD เป็นรอกโซ่ไฟฟ้า ที่สามารถใช้ในงานหนักได้ รับน้ำหนักได้ 0.5- 10 Ton รุ่น AS เป็นแบบ Single Speed และรุ่น AD เป็นแบบ Dual Speed

รอกโซ่ไฟฟ้า kobec AS-AD Series

FEATURES

พลังกำลังและความทนทานสูง
ด้วยความแข็งแรงและสมบูรณ์ของมอเตอร์ ทำให้รอกโซ่ไฟฟ้า AS/AD Series สามารถยกวัตถุที่มีน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 10 ตัน รอกโซ่ไฟฟ้าKOBEC ผลิตโดยผ่านกระบวนการขั้นพิเศษ

ระบบเบรกด้วยกลไก
ระบบเบรกที่มีความแม่นยำสูงและสัมพันธ์กับน้ำหนักของวัตถุที่ยก ทำงานร่วมกับ Electric Brake เพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้

ระบบเบรกไฟฟ้า (กระแสไฟ DC)
ระบบเบรกทั้ง 2 ระบบ คือ Mechanical Brake และ Electric Brake ทำให้มั่นใจกับความปลอดภัย ทั้งนี้ระบบเบรก Electric Brake ทำงานโดยใช้กระแสไฟ DC Current ทำให้มีความแม่นยำสูง

โซ่ยก
ทุกชิ้นส่วนของโซ่ยก ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การผลิตที่คุณภาพสูงที่สุด โซ่ผลิตด้วยวัสดุ Alloy Steel เกรดดีที่สุด ที่ผ่านการเคลือบพื้นผิวด้วย Automatic Carburizing ทำให้โซ่ทนทานต่อการใช้งานหนัก

มอเตอร์
Motor ถูกพัฒนาให้Motor ร้อนช้า ทำให้เหมือนกับการใช้งานที่ยาวนาน และตัวCover ที่มีลักษณะเป็นคีบเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้น เหมาะกับการทำงานที่ต่อเนื่องและระบบ Thermal Protection ที่ตัดไฟเมื่อมอเตอร์มีขนาดร้อนเกินจำกัดในการทำงานเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้ ทำให้เหมาะสำหรับงานหนัก Heavy Duty

ช่องสำหรับเรียงโซ่
Chain Guide เป็นชิ้นส่วนสำคัญ ที่เป็นตัวทำให้Load Sheave และ Load Chain ทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งขึ้นและลง และเมื่อเกิดกรณียกขึ้นหรือยกลงสุด ตัวChain Guide จะไปแตะที่ Limit Switch และตัดระบบการทำงานทันที เพื่อความปลอดภัย

ระบบตัดการทำงานแบบ Limit Switch 
หากในขณะที่รอกทำงานและถูกยกขึ้นไปกระแทกด้านบน จะเกิดอันตรายโดย ของอาจจะหลุดและตกลงมาข้างล่างได้ Limit Switch เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมาก Limit Switch จะทำหน้าที่หยุดการทำงานโดนสั่งตัดไฟ เพื่อไม่ให้ตะขอขึ้นไปชนรอกทำให้แน่ใจได้ว่าชิ้นส่วนของรอกจะไม่เกิดความเสียหายและวัตถุที่ยกจะไม่ตกลงมา

ระบบป้องกันการต่อไฟฟ้าผิดเฟส
ป้องกันการต่อไฟผิดเฟส อาจจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ถ้ารอกทำงานผิดทิศทาง

รีโมตควบคุมรอกใช้ไฟฟ้า DC 24 โวลล์
Push Button Control ของรอกโซ่ไฟฟ้าทั้งหมด ทำงานภายใต้กระแสไฟ 24V เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

รอกโซ่ไฟฟ้า 2 ทิศทาง

รุ่น AS-0.5S AS-1S AS-1.5S AS-2S AS-2W AD-0.5S AD-1S AD-1.5S AD-2S AD-2W
น้ำหนักยก(ตัน) 0.5 1 1.5 2 2 0.5 1 1.5 2 2
น้ำหนักทดสอบ(ตัน) 0.63 1.25 1.88 2.5 2.5 0.63 1.25 1.88 2.5 2.5
ระยะยกมาตรฐาน(ม.) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
สายรีโมตยาว(ม.) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ขนาดโซ่ยก(มม.) ø7.1×21 ø7.1×21 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø7.1×21 ø7.1×21 ø7.1×21 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø7.1×21
ทบโซ่ 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
ความเร็วยก(ม./นาที)(AD)สูง/ต่ำ 50Hz 6.8 6.8 8.7 6.9 3.4 6.8/2.4 6.8/2.2 8.7/2.9 6.8/2.3 3.4/1.1
60Hz 8.2 8.2 10.3 8.1 4.1 8.2/2.7 8.2/2.7 10.3/3.4 8.1/2.7 4.1/1.3
กำลังมอเตอร์ออก (กิโลวัตต์) 1.8 1.8 3.5 3.5 1.8 1.8/0.7 1.8/0.7 4.4/2.2 4.4/2.2 1.8/0.7
มิติขนาด(มม.) A 582 582 671 671 582 636 636 728 728 636
B 308 308 358 358 308 338 338 383 383 338
C 274 274 313 313 274 298 298 345 345 298
D 364 364 433 433 364 395 395 463 463 394
E 174 174 198 198 226 174 174 198 198 226
F 190 190 235 235 138 225 225 265 265 168
H min 600 600 718 735 800 600 600 718 735 800
L 404 404 479 479 495 404 404 479 479 495
รูป 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
น้ำหนักร่วม(กก.) 73 73 122 126 86 80 80 138 143 94
รุ่น AS-3W AS-5W AS-7.5T AS-10F AD-3W AD-5W AD-7.5T AD-10F
น้ำหนักยก(ตัน) 3 5 7.5 10 3 5 7.5 10
น้ำหนักทดสอบ(ตัน) 3.75 6.25 9.38 12.5 3.75 6.25 9.38 12.5
ระยะยกมาตรฐาน(ม.) 4 4 4 4 4 4 4 4
สายรีโมตยาว(ม.) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ขนาดโซ่ยก(มม.) ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34
ทบโซ่ 2 2 3 4 2 2 3 4
ความเร็วยก(ม./นาที)(AD)สูง/ต่ำ 50Hz 4.35 2.75 1.8 2.75 4.35/1.4 2.75/0.9 1.8/0.6 2.75/0.9
60Hz 5.15 3.25 2.1 3.25 5.15/1.7 3.25/1.0 2.1/0.7 3.25/1.0
กำลังมอเตอร์ออก (กิโลวัตต์) 3.5 3.5 3.5 3.5 X 2 4.4/2.2 4.4/2.2 4.4/2.2 (4.4/2.2) X 2
มิติขนาด(มม.) A 671 671 671 716 728 728 728 766
B 358 358 358 358 383 383 383 383
C 313 313 313 358 345 345 345 383
D 433 433 541 816 463 463 541 816
E 260 276 328 408 260 276 328 408
F 173 157 213 408 203 187 213 408
H min 935 1060 1445 1336 935 1060 1445 1336
L 554 586 762 807 554 586 807 807
รูป 2 2 3 4 2 2 3 4
น้ำหนักร่วม(กก.) 145 163 266 396 162 179 282 428

รอกโซ่ไฟฟ้า 4 ทิศทาง

รุ่น ASM-3W ASM-5W ASM-7.5T ASM-10F ADM-3W ADM-5W ADM-7.5T ADM-10F
น้ำหนักยก(ตัน) 3 5 7.5 10 3 5 7.5 10
น้ำหนักทดสอบ(ตัน) 3.75 6.25 9.38 12.5 3.75 6.25 9.38 12.5
ระยะยกมาตรฐาน(ม.) 4 4 4 4 4 4 4 4
สายรีโมตยาว(ม.) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ขนาดโซ่ยก(มม.) ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34
ทบโซ่ 2 2 3 4 2 2 3 4
ความเร็วยก(ม./นาที)
(AD)สูง/ต่ำ
50Hz 4.35 2.75 1.8 2.75 4.35/1.4 2.75/0.9 1.8/0.6 2.75/0.9
60Hz 5.15 3.25 2.1 3.25 5.15/1.7 3.25/1.0 2.1/0.7 3.25/1.0
กำลังมอเตอร์ออก 3.5 3.5 3.5 3.5 X 2 4.4/2.2 4.4/2.2 4.4/2.2 (4.4/2.2) X 2
Traversing
Speed (m/min)*
50Hz 16 16 16 16 16 16 16 16
60Hz 20 20 20 20 20 20 20 20
Trolley Motor Output (kw) 0.75 0.75 0.75 X 2 0.75 X 2 0.75 0.75 0.75 X 2 0.75 X 2
Min.radius (mm) 1,500 2,000 1,500 2,000
Dimension
(mm.)
A 585 618 618 618 585 618 618 618
B 327 344 344 344 327 344 344 344
C 258 274 274 274 258 274 274 274
BEAM 100 125 125 125 100 125 125 125
D 260 276 450 450 260 276 450 450
E 173 157 205 205 173 157 205 205
F 360 410 860 860 360 410 860 860
G 140 156 606 606 140 156 606 606
H min 930 1,050 1,250 1,200 930 1,050 1,250 1,200
I 358 358 358 358 383 383 383 383
J 313 313 313 358 345 345 345 383
K 148 156 156 156 148 156 156 156
L 520 575 565 621 520 575 565 621
รูป 2 2 3 4 2 2 3 4
น้ำหนักร่วม(กก.) 220 255 510 646 237 271 527 680
รุ่น ASM-0.5S ASM-1S ASM-1.5S ASM-2S ASM-2W ADM-0.5S ADM-1S ADM-1.5S ADM-2S ADM-2W
น้ำหนักยก(ตัน)   1 1.5 2 2 0.5 1 1.5 2 2
น้ำหนักทดสอบ (ตัน) 0.63 1.25 1.88 2.5 2.5 0.63 1.25 1.88 2.5 2.5
ระยะยกมาตรฐาน (ม.) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
สายรีโมตยาว (ม.) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
ขนาดโซ่ยก (มม.) ø7.1×21 ø7.1×21 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø7.1×21 ø7.1×21 ø7.1×21 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø7.1×21
ทบโซ่ 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
ความเร็วยก(ม./นาที)
(AD)สูง/ต่ำ
50Hz 6.8 6.8 8.7 6.9 3.4 6.8/2.4 6.8/2.2 8.7/2.9 6.8/2.3 3.4/1.1
60Hz 8.2 8.2 10.3 8.1 4.1 8.2/2.7 8.2/2.7 10.3/3.4 8.1/2.7 4.1/1.3
กำลังมอเตอร์ออก(กิโลวัตต์) 1.8 1.8 3.5 3.5 1.8 1.8/0.7 1.8/0.7 4.4/2.2 4.4/2.2 1.8/0.7
Traversing
Speed (m/min)*
50Hz 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
60Hz 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Trolley Motor Output (kw) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Min.radius (mm) 1,100 1,100 1,500 1,500 1,500 1,100 1,100 1,500 1,500 1,500
Dimension
(mm.)
A 496 496 525 525 525 496 496 525 525 525
B 289 289 304 304 304 289 289 304 304 304
C 206 206 221 221 221 206 206 221 221 221
BEAM 75 75 100 100 100 75 75 100 100 100
D 174 174 198 198 226 174 174 198 198 226
E 190 190 235 235 138 225 225 265 265 138
F 300 300 315 315 315 300 300 315 315 315
G 111 111 126 126 126 111 111 126 126 126
H min 600 600 700 717 780 600 600 700 717 780
I 309 308 358 358 308 338 338 383 383 338
J 274 274 313 313 274 298 298 345 345 298
K 132 132 130 130 130 132 132 130 130 130
L 395 395 455 455 450 395 395 455 455 395
รูป 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
น้ำหนักร่วม(กก.) 112 112 168 172 132 119 119 184 189 146

Hook Dimesnion (AS-AD Series)

น้ำหนักยก(ตัน) 0.5S 1S 1.5S 2S 2W 2.5S 3W 5W 7.5T 10F
มิติขนาด (มม.) A 98.3 98.3 140.5 140.5 140.5 165 165 189 236 236
B 24 24 30 30 30 35 35 43.5 74 74
C 24.5 24.5 38 38 38 43 43 55 54 54
D 35 35 53.5 53.5 53.5 60 60 70 85 85
E 32.5 32.5 44 44 44 50 50 56.5 80.5 80.5
น้ำหนักตะขอ(กก.) 1.6 1.6 3.2 3.9 6.3 4.8 11.8 11.93 73.5 73.5
ทบโซ่ 1 1 1 1 2 1 2 2 3 4
ขนาดโซ่ ø7.1×21 ø7.1×21 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø7.1×21 ø11.2×34 ø9.5×28.6 ø11.2×34 ø11.2×34 ø11.2×34
น้ำหนักโซ่(กก./ม.) 1.10 1.10 1.96 2.66 1.10 2.66 1..96 2.66 2.66 2.66
Loss 0.6 0.6 0.65 0.89 1.25 0.69 1.36 1.46 2.5 3

ขนาดความยาวของคานที่อนุญาติให้ใช้ได้(เฉพาะคานเหล็ก I-BEAM)

ขนาดคาน I-Beam ขนาดความยาวของคาน(แบบยึดหัวท้ายคาน)
A x B x C 0.5 ton 1 ton 1.5 ton 2 ton 2.5 ton 3 ton 5 ton 7.5 ton 10 ton
150 x 75 x 5.5 3 2.8
200 x 100 x 7 5 4.5 3.7 3.3 3 2.7
250 x 125 x 7.5 8 7 6 5 4.6 4 3
300 x 150 x10   9 8 7 6.5 5
350 x 150 x 11.5 5 3.5
400 x 150 x12.5 6
450 x 175 x 11 8 6.5 6
450 x 175 x 13
600 x 190 x 16

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,629