เครื่องกวาดตะกอนบนผิวน้ำ TSURUMI FSP Series

เครื่องกวาดตกอนบนผิวน้ำ Tsurumi FSP Series

Performance Data

Specifications Data

Discharge Bore Model  Motor Output Phase  Starting Method  Solids Passage
(mm) (kW) (mm)
50 4-FSP2 0.4 3-phase D.O.L. 16
50 8-FSP3 0.75 3-phase D.O.L. 22
Visitors: 40,635