ปั๊มน้ำหอยโข่ง MARTRA TD Series

ปั๊มน้ำหอยโข่ง MARTRA TD Series

SPECIFICATIONS DATA

MODEL 220 V PIPE Q=CAPACITY
inch l/min 0 6 4.8 3.9 2.8 0.6
HP SUC DIS M3/h 100 80 65 48 10
H=Total HEAD METRES W.C
TD65 S 0.5 1 1 Head(m) 0 5 10 15 20
MODEL 220 V PIPE Q=CAPACITY
inch l/min 0 6.4 6.4 5.8 3.9 2.5 0.9
HP SUC DIS M3/h 107 106 98 65 41 15
H=Total HEAD METRES W.C
TD67 S 1 1 1 Head(m) 0 5 10 20 25 30
MODEL 220 V PIPE Q=CAPACITY
inch l/min 0 23 19 15.6 13.8 8.4 1.8
HP SUC DIS M3/h 380 320 260 230 140 30
H=Total HEAD METRES W.C
TD69 S 2 2 22 Head(m) 0 5 10 12 15 18
MODEL 220 V PIPE Q=CAPACITY
inch l/min 0 24.3 17.6 14 12.9 25 7.8 1.74
HP SUC DIS M3/h 405 293 234 214 416 130 29
H=Total HEAD METRES W.C
TD70S 3 3 3 Head (m) 0 5 10 15 20 25 30

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,614