ปั๊มน้ำ KAWAMOTO WUO Series

 ปั๊มน้ำ KAWAMOTO WUO Series

 

FEATURES

  • The pump section is made of resin and motor frame is made of stainless steel which makes the pump unit rust-proof and light weight.
  • The impeller and casing are made of glassfiber reinforced resin to ensure reliable operation for long period of time.
  • The vortex structure provides smooth and efficient passage of foreign objects.
  • The motor with high starting torque eliminates starting failure and is equipped with motor protector to ensure long and safe operation.
  • Available Manual operation type, Automatic operation type by 1 pump(L type)and Automatic alternate/parallel operation type by 2 pumps(L and LN type).

 

STANDARD SPECIFICATIONS

   WUO
Liquid Kind Waste water and sewage water
Passable foreign objects(*) 40&50mm:35mm,65&80mm:40mm
Density of hydrogen ion PH5˜9
Temperature 0˜40oC
Material Impeller Glassfible reinforced resin
Shaft SUS403
Casing Glassfible reinforced resin
Motor Kind Dry sealed submersible
Speed 50Hz:3,000rpm.60Hz:3,600rpm
Voltage <50Hz>S2:Single phase 220˜240V. T4:Three phase 380˜415V
<60Hz>S2:Single phase 220˜240V. T4:Three phase 380˜440V
Maximum water depth 0.15˜0.75kW:5M,1.5˜3.7kW:8m
Structure Impeeler Vortex type
Seal Double mechanical seal (Sic  Xsic and ceramics  X Carbon)
Sealed oil Turbine oil ISO VG32
Bearing Sealed ball bearings

 

STANDARD ACCESSORY

1 PC, Motor cable(0.15 ˜0.75kW:1.25mm26m,1.5 ˜2.2kW:1.25mm2 X 10m,3.7kW:2.0mm2 X 10m )
1 set Mating flange with packing&bolts
1 set Float switch (Type L and LN)
OPTIONAL ACCESSORY


Auto connection device w/ rope, control panel, float switch and extension cable

Selection chart&table

Hz BORE PUMP MODEL Motor Capacity Head Capacity Head
(mm) MANUAL TYPE (kW) Phase (m3/min) (m) (m3/min) (m)
50HZ 40 WUO-405-0.15S2-F 0.15 1 0.02 5.2 0.125 2.5
WUO-405-0.25S2-F 0.25 1 0.02 7.2 0.14 4.5
WUO-405-0.25T4-F 0.25 3 0.02 7.2 0.14 4.5
50 WUO-505-0.4S2-F 0.4 1 0.05 9.2 0.2 4.5
WUO-505-0.4T4-F 0.4 3 0.05 9.2 0.2 4.5
WUO-505-0.75T4-F 0.75 3 0.05 13.2 0.25 7
WUO-505/655-1.5T4-F 1.5 3 0.16 16 0.32 13.2
65 WUO-505/655-1.5T4-F 1.5 3 0.25 14.5 0.5 6.8
WUO-655/805-2.2T4-F 2.2 3 0.25 17 0.5 12.8
WUO-655/805-3.7T4-F 3.7 3 0.25 23.5 0.5 20.2
80 WUO-655/805-2.2T4-F 2.2 3 0.36 15.5 0.7 4.8
WUO-655/805-3.7T4-F 3.7 3 0.4 21.5 0.8 11.2
60HZ 40 WUO-406-0.15S2-F 0.15 1 0.02 5.2 0.125 2.5
WUO-406-0.25S2-F 0.25 1 0.02 7.5 0.14 4
WUO-406-0.25T4-F 0.25 3 0.02 7.5 0.14 4
40 WUO-506-0.4S2-F 0.4 1 0.05 9.8 0.2 4.5
WUO-506-0.4T4-F 0.4 3 0.05 9.8 0.2 4.5
WUO-506-0.75T4-F 0.75 3 0.05 14.2 0.25 6.2
WUO-506/656-1.5T4-F 1.5 3 0.18 16.8 0.36 12.5
65 WUO-506/656-1.5T4-F 1.5 3 0.28 14.8 0.5 6
WUO-656/806-2.2T4-F 2.2 3 0.28 17.5 0.56 9.2
WUO-656/806-2.2T4-F 3.7 3 0.28 25 0.56 19.8
80 WUO-656/806-2.2T4-F 2.2 3 0.4 15.2 0.7 3.8
WUO-656/806-3.7T4-F 3.7 3 0.45 22.2 0.9 4.5
Hz BORE PUMP MODEL Motor Capacity Head Capacity Head
(mm) AUTO TYPE(1) (kW) Phase (m3/min) (m) (m3/min) (m)
50HZ 40 WUO-405-0.15S2L-F 0.15 1 0.02 5.2 0.125 2.5
WUO-405-0.25S2L-F 0.25 1 0.02 7.2 0.14 4.5
WUO-405-0.25T4L-F 0.25 3 0.02 7.2 0.14 4.5
50 WUO-505-0.4S2L-F 0.4 1 0.05 9.2 0.2 4.5
WUO-505-0.4T4L-F 0.4 3 0.05 9.2 0.2 4.5
WUO-505-0.75T4L-F 0.75 3 0.05 13.2 0.25 7
WUO-505/655-1.5T4L-F 1.5 3 0.16 16 0.32 13.2
65 WUO-505/655-1.5T4L-F 1.5 3 0.25 14.5 0.5 6.8
WUO-655/805-2.2T4L-F 2.2 3 0.25 17 0.5 12.8
WUO-655/805-3.7T4L-F 3.7 3 0.25 23.5 0.5 20.2
80 WUO-655/805-2.2T4L-F 2.2 3 0.36 15.5 0.7 4.8
WUO-655/805-3.7T4L-F 3.7 3 0.4 21.5 0.8 11.2
60HZ 40 WUO-406-0.15S2L-F 0.15 1 0.02 5.2 0.125 2.5
WUO-406-0.25S2L-F 0.25 1 0.02 7.5 0.14 4
WUO-406-0.25T4L-F 0.25 3 0.02 7.5 0.14 4
40 WUO-506-0.4S2L-F 0.4 1 0.05 9.8 0.2 4.5
WUO-506-0.4T4L-F 0.4 3 0.05 9.8 0.2 4.5
WUO-506-0.75T4L-F 0.75 3 0.05 14.2 0.25 6.2
WUO-506/656-1.5T4L-F 1.5 3 0.18 16.8 0.36 12.5
65 WUO-506/656-1.5T4L-F 1.5 3 0.28 14.8 0.5 6
WUO656/806-2.2T4-F 2.2 3 0.28 17.5 0.56 9.2
WUO-656/806-3.7T4L-F 3.7 3 0.28 25 0.56 19.8
80 WUO-656/806-2.2T4L-F 2.2 3 0.4 15.2 0.7 3.8
WUO-656/806-3.7T4L-F 3.7 3 0.45 22.2 0.9 4.5
Hz BORE PUMP MODEL Motor Capacity Head Capacity Head
(mm) AUTO TYPE(2) (kW) Phase (m3/min) (m) (m3/min) (m)
50HZ 40 WUO-405-0.15S2LN-F 0.15 1 0.02 5.2 0.125 2.5
WUO-405-0.25S2LN-F 0.25 1 0.02 7.2 0.14 4.5
WUO-405-0.25T4LN-F 0.25 3 0.02 7.2 0.14 4.5
50 WUO-505-0.4S2LN-F 0.4 1 0.05 9.2 0.2 4.5
WUO-505-0.4T4LN-F 0.4 3 0.05 9.2 0.2 4.5
WUO-505-0.75T4LN-F 0.75 3 0.05 13.2 0.25 7
WUO-505/655-1.5T4LN-F 1.5 3 0.16 16 0.32 13.2
65 WUO-505/655-1.5T4LN-F 1.5 3 0.25 14.5 0.5 6.8
WUO-655/805-2.2T4LN-F 2.2 3 0.25 17 0.5 12.8
WUO-655/805-3.7T4LN-F 3.7 3 0.25 23.5 0.5 20.2
80 WUO-655/805-2.2T4LN-F 2.2 3 0.36 15.5 0.7 4.8
WUO-655/805-3.7T4LN-F 3.7 3 0.4 21.5 0.8 11.2
60HZ 40 WUO-406-0.15S2LN-F 0.15 1 0.02 5.2 0.125 2.5
WUO-406-0.25S2LN-F 0.25 1 0.02 7.5 0.14 4
WUO-406-0.25T4LN-F 0.25 3 0.02 7.5 0.14 4
40 WUO-506-0.4S2LN-F 0.4 1 0.05 9.8 0.2 4.5
WUO-506-0.4T4LN-F 0.4 3 0.05 9.8 0.2 4.5
WUO-506-0.75T4LN-F 0.75 3 0.05 14.2 0.25 6.2
WUO-506/656-1.5T4LN-F 1.5 3 0.18 16.8 0.36 12.5
65 WUO-506/656-1.5T4LN-F 1.5 3 0.28 14.8 0.5 6
WUO-656/806-2.2T4LN-F 2.2 3 0.28 17.5 0.56 9.2
WUO-656/806-3.7T4LN-F 3.7 3 0.28 25 0.56 19.8
80 WUO-656/806-2.2T4LN-F 2.2 3 0.4 15.2 0.7 3.8
WUO-656/806-3.7T4LN-F 3.7 3 0.45 22.2 0.9 4.5

DIMENSIONS DATA

 

  FOOT MOUNT TYPE
PUMP WATER LEVEL kgs Fig.
PH W U2 U2    
WUO-405-0.15S2-F 370 208 140 250 6 1
WUO-405-0.25S2-F 376 208 140 256 6
WUO-405-0.25T4-F 360 208 140 240 5
WUO-505-0.4S2-F 390 228 140 270 9
WUO-505-0.4T4-F 370 228 140 250 8
WUO-505-0.75T4-F 390 228 140 270 10
WUO-406-0.15S2-F 370 228 140 250 6
WUO-406-0.25S2-F 376 228 140 256 6
WUO-406-0.25T4-F 360 228 140 240 5
WUO-506-0.4S2-F 390 228 140 270 9
WUO-506-0.4T4-F 370 228 140 250 8
WUO-506-0.75T4-F 390 228 140 270 10
WUO-505/655-1.5T4-F 442 326 195 330 16 3
WUO-655/805-2.2T4-F 514 372 195 400 20
WUO-655/805-3.7T4-F 551 372 195 440 26
WUO-506/656-1.15T4-F 442 362 195 330 14
WUO-656/806-2.2T4-F 514 372 195 400 19
WUO-656/806-3.7T4-F 551 372 195 440 25

 

  AUTO CONNECTION TYPE
PUMP WATER LEVEL OTHERS Guide kgs Fig.
DC TL W1 W2 U1 U2 BP GA GD BM1 pipe
WUO-405-0.15S2-F 320 408 69 138 205 315 95 15     2 x 25A 6 2
WUO-405-0.25S2-F 320 408 69 138 205 321 95 15     2 x 25A 6
WUO-405-0.25T4-F 320 408 69 138 205 305 95 15     2 x 25A 5
WUO-505-0.4S2-F 330 428 79 158 190 320 95 15     2 x 25A 9
WUO-505-0.4T4-F 330 428 79 158 190 300 95 15     2 x 25A 8
WUO-505-0.75T4-F 330 428 79 158 190 320 95 15     2 x 25A 10
WUO-406-0.15S2-F 330 428 69 158 165 275 95 15     2 x 25A 6
WUO-406-0.25S2-F 330 428 69 158 165 281 95 15     2 x 25A 6
WUO-406-0.25T4-F 330 428 69 158 165 265 95 15     2 x 25A 5
WUO-506-0.4S2-F 330 428 79 158 160 290 95 15     2 x 25A 9
WUO-506-0.4T4-F 330 428 79 158 160 270 95 15     2 x 25A 8
WUO-506-0.75T4-F 330 428 79 158 160 290 95 15     2 x 25A 10
WUO-505/655-1.5T4-F 360 512 87 179 226 260 110 40 110 190 2 x 32A 14 4
WUO-655/805-2.2T4-F 390 552 97 216 221 426 130 55 115 210 2 x 40A 19
WUO-655/805-3.7T4-F 390 552 97 216 221 466 130 55 115 210 2 x 40A 25
WUO-506/656-1.15T4-F 360 512 87 179 226 360 110 40 110 190 2 x 32A 14
WUO-656/806-2.2T4-F 390 552 97 216 221 426 130 55 115 212 2 x 40A 19
WUO-656/806-3.7T4-F 390 552 97 216 221 466 130 55 115 210 2 x 40A 25

 

Visitors: 40,626