ปั๊มจ่ายสารเคมี (Diaphragm Pump) CHEMPRO AIR DP15 Series


  • chempro_dp15ss_motor.jpg

  • chempro_dp15A_motor.jpg
    ทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำมันหรือสารเคมีติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

  • chempro_dp15P_motor.jpg
    ทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำมันหรือสารเคมีติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
Visitors: 40,435