NICHI


 • Air-Balancers-NICHI_motor.jpg
  KABN Series

 • Air-Hoists-NICHI_motor.jpg

 • Electric-Chain-Hoists-NICHI_motor.jpg

 • End-Carriages-NICHI_motor.jpg

 • EPJ2_motor.jpg

 • Lever-Hoists-NICHI_motor.jpg

 • Manual-Chain-Hoists-NICHI_motor.jpg

 • Trolley-NICHI_motor.jpg

 • nichi_Suspension-type.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI MH-5 SERIESเป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 2 ทิศทางสินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น MH-5, MHT-5 , MHC-5 ขนาดน้ำหนักยก 0.5-20 ตัน รองรับไฟฟ้า 1...

 • nichi_Motorized-trolley-type.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI MH-5 SERIES พร้อมขาแขวนรอกไฟฟ้า เป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 4 ทิศทาง สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 4 รุ่น ได้แก่ MHE-5,MTE-5,MTET-5,MCE-5 ขนาดน้ำหนักยก 0....

 • nichi_Geared-trolley-type.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI MH-5 SERIES พร้อมขาแขวนรอกมือสาว เป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 4 ทิศทาง สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ MHG-5,MTG-5,MCG-5 ขนาดน้ำหนักยก 0.5-20 t...

 • nichi_Plain-trolley-type.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI MH-5 SERIES พร้อมขาแขวนรอกมือพลัก เป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 4 ทิศทางสินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ MHP-5,MTP-5,MCP-5 ขนาดน้ำหนักยก 0.5-5 to...

 • Suspension-type.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI EC4 SERIESเป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 2 ทิศทางสินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น EC4, ECT4 , ECC4 ขนาดน้ำหนักยก 0.25-2 ตัน รองรับไฟฟ้า 1 ...

 • Motorized-trolley-type.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI EC4 SERIES พร้อมขาแขวนรอกไฟฟ้าเป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 4 ทิศทาง สินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 4 รุ่น ได้แก่ ECE4,ECTE4,ECTET4,ECCE4 ขนาดน้ำหนักยก 0....

 • Geared-trolley-type.gif
  รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI EC4 SERIESพร้อมขาแขวนรอกมือสาว เป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 4 ทิศทาง สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ ECG4,ECTG4,ECCG4 ขนาดน้ำหนักยก 0.25-2 tons

 • Plain-trolley-type.gif
  รอกโซ่ไฟฟ้า NICHI EC4 SERIES พร้อมขาแขวนรอกมือพลักเป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 4 ทิศทาง สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ ECP4,ECTP4,ECCP4 ขนาดน้ำหนักยก 0.25-2 ton...

 • trolley-nitchi-GT.jpg
  ขาแขวนรอกมือสาว NITCHI GT-5 Seriesสินค้าคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น ใช้งานร่วมกับรางเครนแบบโค้งและแบบตรงได้อย่างราบเรียบ ไม่เกิดการสดุดขณะเดิน มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักยกได้เป็นอย่...

 • trolley-nitchi-PT.jpg
  ขาแขวนรอกมือพลัก NITCHI PT-5 Seriesสินค้าคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น ใช้งานร่วมกับรางเครนแบบโค้งและแบบตรงได้อย่างราบเรียบ ไม่เกิดการสดุดขณะเดิน มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักยกได้เป็นอย...


Visitors: 40,569