ELEPHANT


 • ขาแขวนรอกแบบมีโซ่-(GEARED-PLAIN-TROLLEY)-ELEPHANT.jpg

 • รอกโซ่มือสาว-(HANDY-CHAIN-HOIST)-KII-Series-ELEPHANT.jpg

 • elephant-ALPHA.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า ELEPHANT ALPHA Series สินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากญี่ปุ่น (Made in Japan) รอกโซ่ไฟฟ้า Elephant Alpha Series มีทั้งแบบ ไฟ 3 เฟส และแบบไฟ 1 เฟส ทั้งหมด 12 รุ่น ได้แก่รุ่น H-0...

 • elephant-SA.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า ELEPHANT SA Series สินค้าจากญี่ปุ่น (Made in Japan) มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ รุ่น SA-025 ขนาดกำลังยก 0.25 ตัน รุ่น SA-05 ขนาดกำลังยก 0.5 ตัน และรุ่น SA-1 ขนาดกำลังยก 1 ตัน ...

 • elephant-FA.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า ELEPHANT FAH Series รอกโซ่ไฟฟ้าตราช้าง (ELEPHANT) สินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ FAH-0.5, FAH-1 และ FAH-2 ขนาดเริ่มตั้งแต่ 0.5, 1, และ 2...

 • elephant-FA.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า ELEPHANT FAHM Seriesรอกโซ่ไฟฟ้าตราช้าง (ELEPHANT) แบบ 4 ทิศทาง สินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สำหรับ FAHM Series มีสินค้าให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่นด้วยกัน คือ รุ่น F...

 • elephant-DA-DB.jpg
  รอกโซ่ไฟฟ้า ELEPHANT DAM Seriesเป็นรอกโซ่ไฟฟ้าระบบ 4 ทิศทาง มีให้เลือกทั้งหมด 5 รุ่นด้วยกัน คือ DAM-1, DAM-2, DAM-3, DAM-5 และ DAM-10 ขนาดกำลังยก 1, 2, 3, 5 และ 10 ตัน ตามลำดับ ขนา...

 • elephant-DA-DB.jpg

 • elephant-MAF.jpg

 • ขาแขวนรอกตราช้าง แบบมีโซ่ สามารถปรับขนาดให้ใช้ได้กับเหล็ก Beam ขนาดไดๆ ก็ได้ (โดยเฉพาะ I-Beam ขนาดมาตรฐาน) ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของขาแขวนรอก เป็นใปอย่างนุ่มนวล แล...


Visitors: 40,569