เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม (Submersible Aerator) TSURUMI


  • tsurumi TAR.jpg
    เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม TSURUMI TAR SeriesTsurumi รุ่น TAR Series เป็นเครื่องเติมอากาศแบบแช่ในน้ำและมีใบพัดแบบ Axial Flow เครื่อง Blower จะเป็นตัวให้อากาศโดยอากาศจะแตกตัวเป็นฟองขนา...

  • tsurumi TRN.jpg
    เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม TSURUMI TRN Seriesเครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ออกแบบสำหรับใช้กับงานระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกประเภท ทั้งใช้กับระบบของโรงแรม อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพ...

  • tsurumi BER.jpg
    เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม TSURUMI BER Seriesซูรูมิปั๊ม BER Series เครื่องเติมอากาศแบบจุ่ม ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือเรียกว่า Ejector (อ่านว่า อีเจกเตอร์) สามารถใช้กับงานน้ำเสียได้ทุกประเภ...
Visitors: 40,435