เครื่องอัดลม (Air Compressor) JUN-AIR OF302 Series

Jun-Air OF302 Series แอร์คอมเพลสเซอร์ (Air Compressor) ชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-less Rocking Piston) มีทั้งหมด 6 โมเดล ประกอบด้วย OF302-4B, OF302-15B, OF302-25B, OF302-25M, OF302-25MD2 และ OF302 motor AC แรงดันไฟ 100, 120, 200, 230, 3×400 และ 3×440 โวลท์ ความถี่ 50 และ 60 Hz. ขนาดมอเตอร์ 0.60 แรงม้า (HP) เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในงานทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ทันตกรรม และด้านอุตสาหกรรม

Product Description

Jun-Air OF302 Series (Oil-less) Air Compressor

แอร์คอมเพลสเซอร์ ยี่ห้อ Jun-Air OF302 Series แบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

Jun-Air OF302 Series Air Compressor Specifications

Model OF302-4B (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
kW 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Displacement l/min 108 138 138 108 138 108 138 108 138
CFM 3.81 3.81 4.87 4.87 3.81 4.81 4.87 3.81 4.87
FAD @ 8 bar l/min 38 44 44 38 44 38 44 38 44
CFM 1.34 1.55 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55
Max. pressure * bar 8 8 8 8 8 8* 8* 8 8
psi 120 12 120 120 120 120* 120* 120 120
Max. current A 7.5 8.7 6.6 4.1 4.6 3.4 4.1 1.4 1.4
Tank size litres 4 4 4 4 4 4 4 4 4
gallon 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Weight kg 22 22 22 22 22 22 22 22 22
lbs 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Noise level dB (A)/lm 65 66 66 65 66 65 66 65 66
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model OF302-15B (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
kW 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Displacement l/min 108 138 138 108 138 108 138 108 138
CFM 3.81 4.87 4.87 3.81 4.87 3.81 4.87 3.81 4.87
FAD @ 8 bar l/min 38 44 44 38 44 38 44 38 44
CFM 1.34 1.55 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8* 8* 8 8
psi 120 120 120 120 120 120* 120* 120 120
Max. current A 7.5 8.7 6.6 4.1 4.6 3.4 4.1 1.4 1.4
Tank size litres 15 15 15 15 15 15 15 15 15
gallon 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Weight kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25
lbs 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Noise level dB (A)/lm 65 66 66 65 66 65 66 65 66
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model OF302-25B (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
kW 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Displacement l/min 108 138 138 108 138 108 138 108 138
CFM 3.81 4.87 4.87 3.81 4.87 3.81 4.87 3.81 4.87
FAD @ 8 bar l/min 38 44 44 38 44 38 44 38 44
CFM 1.34 1.55 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8* 8* 8 8
psi 120 120 120 120 120 120* 120* 120 120
Max. current A 7.5 8.7 6.6 4.1 4.6 3.4 4.1 1.4 1.4
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25 25 25
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Weight kg 28 28 28 28 28 28 28 28 28
lbs 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Noise level dB (A)/lm 65 66 66 65 66 65 66 65 66
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model OF302-25M (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
kW 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Displacement l/min 108 138 138 108 138 108 138 108 138
CFM 3.81 4.87 4.87 3.81 4.87 3.81 4.87 3.81 4.87
FAD @ 8 bar l/min 38 44 44 38 44 38 44 38 44
CFM 1.34 1.55 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8* 8* 8 8
psi 120 120 120 120 120 120* 120* 120 120
Max. current A 7.5 8.7 6.6 4.1 4.6 3.4 4.1 1.4 1.4
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25 25 25
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Weight kg 78 78 78 78 78 78 78 78 78
lbs 172 172 172 172 172 172 172 172 172
Noise level dB (A)/lm 47 48 48 47 48 47 48 47 48
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model OF302-25MD2 (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
kW 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Displacement l/min 108 138 138 108 138 108 138 108 138
CFM 3.81 4.87 4.87 3.81 4.87 3.81 4.87 3.81 4.87
FAD @ 8 bar l/min 38 44 44 38 44 38 44 38 44
CFM 1.34 1.55 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8* 8* 8 8
psi 120 120 120 120 120 120* 120* 120 120
Max. current A 7.5 8.7 6.6 4.1 4.6 3.4 4.1 1.4 1.4
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25 25 25
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Weight kg 83 83 83 83 83 83 83 83 83
lbs 183 183 183 183 183 183 183 183 183
Noise level dB (A)/lm 47 48 48 47 48 47 48 47 48
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model OF302 Motor AC (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
kW 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
Displacement l/min 108 138 138 108 138 108 138 108 138
CFM 3.81 4.87 4.87 3.81 4.87 3.81 4.87 3.81 4.87
FAD @ 8 bar l/min 38 44 44 38 44 38 44 38 44
CFM 1.34 1.55 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55 1.34 1.55
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8* 8* 8 8
psi 120 120 120 120 120 120* 120* 120 120
Max. current A 7.5 8.7 6.6 4.1 4.6 3.4 4.1 1.4 1.4
Tank size litres
gallon
Weight kg 13 13 13 13 13 13 13 13 13
lbs 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Noise level dB (A)/lm 65 66 66 65 66 65 66 65 66
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jun-Air OF302 Series Air Compressor Dimensions

Model OF302-4B (Oil-less) OF302-15B (Oil-less) OF302-25B (Oil-less)
mm inch mm inch mm inch
Dimensions L 382 15 380 15 380 15
W 312 12 2/8 380 15 380 15
H 334 13 1/8 510 20 1/8 590 23 2/8

 

Model OF302-15M (Oil-less) OF302-25MD2 (Oil-less) OF302 Motor AC (Oil-less)
mm inch mm inch mm inch
Dimensions L 661 26 711 28 312 12 2/8
W 452 17 6/8 452 17 6/8 139 5 4/8
H 856 33 6/8 856 33 6/8 238 9 3/8

Tags: air compassor, jun-air air compressor, jun-air compressor, Jun-Air OF302 air compressor, jun-air of302 series, คอมเพรสเซอร์แอร์, คอมเพรสเซอร์แอร์ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ jun-air

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,429