เครื่องอัดลม (Air Compressor) JUN-AIR OF1202 Series

Jun-Air OF1202 Series แอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) ชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-less Rocking Piston) 

Product Description

Jun-Air OF1202 Series (Oil-less) Air Compressor

แอร์คอมเพลสเซอร์ Jun-Air OF1202 Series แบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

– OF1202-40B และ OF1202 motor AC เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในงานทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ทันตกรรม และด้านอุตสาหกรรม
– OF1202-40M เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในงานทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ และทันตกรรม

Jun-Air OF1202 Series (Oil-less) Air Compressor Specifications

Model OF1202-40B (Oil-less OF1202-40M (Oil-less)
Voltage V 200 200 230 240 3×400 3×440 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
kW 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
Displacement l/min 290 328 290 328 290 328 290 328 290 328
CFM 10.24 11.58 10.24 11.58 10.24 11.58 10.24 11.58 10.24 11.58
FAD @ 8 bar l/min 130 146 130 146 130 146 130 146 130 146
CFM 4.59 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 8.0 9.0 5.0 5.0 8 9 5 5
Tank size litres 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 59 59 59 59 59 59 116 116 116 116
lbs 130 130 130 130 130 130 256 256 256 256
Noise level dB (A)/lm 76 79 76 79 76 79 60 63 60 63
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model OF1202 Motor AC (Oil-less)
Voltage V 200 200 208 230 240 3×200 3×200 3×230 3×230 3×400 3×440
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
kW 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
Displacement l/min 290 323 328 290 328 290 328 290 328 290 328
CFM 10.24 11.58 11.58 10.24 11.58 10.24 11..58 10.24 11..58 10.24 11..58
FAD @ 8 bar l/min 130 146 146 130 146 130 146 130 146 130 146
CFM 4.59 5.16 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 8.0 9.0 7.5 7.5 9.0 7.5 5.0 5.0
Tank size litres
gallon
Weight kg 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
lbs 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Noise level dB (A)/lm 76 79 79 76 79 76 79 76 79 76 79
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1) Higher pressure available upon request

Jun-Air OF1202 Series (Oil-less) Air Compressor Dimensions

Model OF1202-40B (Oil-less) OF1202-40M (Oil-less) OF1202 Motor AC (Oil-less)
mm inch mm inch mm inch
Dimensions L 556 21 7/8 661 26 446 17 4/8
W 442 17 3/8 643 25 3/8 180 7 1/8
H 677 26 5/8 856 33 6/8 326 12 7/8

Tags: air compassor, jun-air air compressor, jun-air of1202 motor ac, jun-air of1202 series, jun-air of1202-40b, jun-air of1202-40m, คอมเพรสเซอร์แอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air 12-25, แอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ jun-air

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,547