เครื่องอัดลม (Air Compressor) JUN-AIR OF1201 Series

Jun-Air OF1201 Series แอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) ชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-less Rocking Piston) มีทั้งหมด 5 โมเดล ได้แก่ OF1201-25B, OF1201-25M, OF1201-25MD2, OF1201-40B และ OF1201 motor AC ขนาดแรงดันไฟ 100, 120, 200, 208 และ 230 โวลท์ ความถี่ 50 และ 60 Hz. ขนาดมอเตอร์ 1.22 แรงม้า (HP)

Product Description

Jun-Air OF1201 Series (Oil-less) Air Compressor

แอร์คอมเพลสเซอร์ Jun-Air OF1201 Series แบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

– OF1201-25B, OF1201-25M และ OF1201-25MD2 ประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ และทันตกรรม
– OF1201-40B และ OF1201 motor AC ประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ ทันตกรรม และด้านอุตสาหกรรม

Jun-Air OF1201 Series (Oil-less) Air Compressor Specifications

Model OF1201-25B (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 208 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 60 50 60
Motor HP 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
kW 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Displacement l/min 146 170 170 146 170 170 146 170
CFM 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00
FAD @ 8 bar l/min 65 75 75 65 75 75 65 75
CFM 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 11.0 62 5.8
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25 25
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Weight kg 43 43 43 43 43 43 43 43
lbs 95 95 95 95 95 95 95 95
Noise level dB (A)/lm 77 80 80 77 80 80 77 80
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model OF1201-25M (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 208 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 60 50 60
Motor HP 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
kW 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Displacement l/min 146 170 170 146 170 170 146 170
CFM 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00 600 5.16 6.00
FAD @ 8 bar l/min 65 75 75 65 75 75 65 75
CFM 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 13.0 13.0 11.0 6.5 6.5 6.5 6.2 5.8
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25 25
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Weight kg 88 88 88 88 88 88 88 88
lbs 194 194 194 194 194 194 194 194
Noise level dB (A)/lm 58 61 61 58 61 61 58 61
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model OF1201-25MD2 (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 208 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 60 50 60
Motor HP 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
kW 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Displacement l/min 146 170 170 146 170 170 146 170
CFM 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00
FAD @ 8 bar l/min 65 75 75 65 75 75 65 75
CFM 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 13.0 13.0 11.0 6.5 6.5 6.5 62 5.8
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25 25
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Weight kg 98 98 98 98 98 98 98 98
lbs 216 216 216 216 216 216 216 216
Noise level dB (A)/lm 61 61 61 58 61 61 58 61
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model OF1201-40B (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 208 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 60 50 60
Motor HP 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
kW 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Displacement l/min 146 170 170 146 170 170 146 170
CFM 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00
FAD @ 8 bar l/min 65 75 75 65 75 75 65 75
CFM 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 11.0 6.2 5.8
Tank size litres 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 49 49 49 49 49 49 49 49
lbs 108 108 108 108 108 108 108 108
Noise level dB (A)/lm 77 80 80 77 80 80 77 80
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model OF1201 Motor AC (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 208 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 60 50 60
Motor HP 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
kW 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Displacement l/min 146 170 170 146 170 170 146 170
CFM 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00
FAD @ 8 bar l/min 65 75 75 65 75 75 65 75
CFM 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 11.0 6.2 5.8
Tank size litres
gallon
Weight kg 23 23 23 23 23 23 23 23
lbs 51 51 51 51 51 51 51 51
Noise level dB (A)/lm 77 80 80 77 80 80 77 80
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1) Higher pressure available upon request

Jun-Air OF1201 Series (Oil-less) Air Compressor Dimensions

Model OF1201-25B (Oil-less) OF1201-25M (Oil-less) OF1201-25MD2 (Oil-less)
mm inch mm inch mm inch
Dimensions L 634 25 720 28.0 720 28.0
W 413 16 2/8 460 18.0 460 18.0
H 616 24 2/8 860 34.0 860 34.0

 

Model OF1201-40B (Oil-less) OF1201 Motor AC (Oil-less)
mm inch mm inch
Dimensions L 556 21 7/8 351 13 7/8
W 443 17 4/8 180 7 1/8
H 678 26 6/8 326 12 7/8

Tags: air compassor, jun-air of1201, jun-air of1201-25b, jun-air of1201-40b, of1201 motor ac, คอมเพรสเซอร์แอร์, เครื่องอัดลม, แอร์คอมเพรสเซอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ jun-air, jun-air air compressor

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,644