เครื่องอัดลม (Air Compressor) JUN-AIR 6 Series

Jun-Air 6 Series เป็นแอร์คอมเพลสเซอร์ (Air Compressor) แบบใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-lubricated) มี 4 โมเดลให้เลือกใช้งานคือ 6-4, 6-15, 6-25 และ 6 motor ซึ่งมีแรงดันไฟให้เลือกตั้งแต่ 100 – 230 V ความถี่ทั้ง 50Hz. และ 60Hz. ขนาดกำลังมอเตอร์ที่ 0.54 แรงม้า(HP) และ 0.46 แรงม้า(HP) ตัวแอร์คอมเพลสเซอร์มีการเคลือบภายในเพื่อต้านทานการกัดกร่อน ทำงานให้เสียง เงียบ ความดัง 45 dB เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและในงานอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

Product Description

Jun-Air 6 Series (Oil-lubricated) Air Compressor

แอร์คอมเพลสเซอร์ ยี่ห้อ Jun-Air 6 Series แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น

Jun-Air 6 Series Air Compressor Specifications

Model 6-4 (Oil-Lubricated) 6-15 (Oil-Lubricated)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 100 100 120 200 200 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60 50 60
Motor HP 0.54 0.54 0.54 0.46 0.46 0.46 0.46 0.54 0.54 0.54 0.46 0.46 0.46 0.46
kW 0.40 0.40 0.40 0.34 0.34 0.34 0.34 0.40 0.40 0.40 0.34 0.34 0.34 0.34
Displacement l/min 50 60 60 50 60 50 60 50 60 60 50 50 50 60
CFM 1.77 2.12 2.12 1.77 2.12 1.77 2.12 1.77 2.12 2.12 1.77 1.77 1.77 2.12
FAD @ 8 bar l/min 32 37 37 32 37 32 37 32 37 37 32 32 32 37
CFM 1.13 1.31 1.31 1.31 1.31 1.13 1.31 1.13 1.31 1.31 1.13 1.13 1.13 1.31
Max. pressure * bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 6.2 6.2 6.2 2.9 2.9 2.9 2.9 6.2 6.2 6.2 2.9 2.9 2.9 2.9
Tank size litres 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 15 15 15
gallon 11 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 4 4 4 4 4 4 4
Weight kg 23 23 23 23 23 23 23 26 26 26 26 26 26 26
lbs 51 51 51 51 51 51 51 57 57 57 57 57 57 57
Noise level dB (A)/lm 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

 

Model 6-25 (Oil-Lubricated) 6 Motor (Oil-Lubricated)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 100 100 120 200 200 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60 50 60
Motor HP 0.54 0.54 0.54 0.46 0.46 0.46 0.46 0.54 0.54 0.54 0.46 0.46 0.46 0.46
kW 0.40 0.40 0.40 0.34 0.34 0.34 0.34 0.40 0.40 0.40 0.34 0.34 0.34 0.34
Displacement l/min 32 37 37 32 37 32 37 50 60 60 50 60 50 60
CFM 1.13 1.31 1.31 1.13 1.31 1.13 1.31 1.77 2.12 2.12 1.77 2.12 1.77 2.12
FAD @ 8 bar l/min 32 32 32 32 32 32 32 32 37 37 32 37 32 37
CFM 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.31 1.31 1.13 1.31 1.13 1.31
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 6.2 6.2 6.2 2.9 2.9 2.9 2.9 6.2 6.2 6.2 2.9 2.9 2.9 2.9
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Weight kg 29 29 29 29 29 29 29 14 14 14 14 14 14 14
lbs 64 64 64 64 64 64 64 31 31 31 31 31 31 31
Noise level dB (A)/lm 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

1) Higher pressure available upon request

Jun-Air 6 Series Air Compressor Dimensions

Model 6-4 (Oil-Lubricated) 6-15 (Oil-Lubricated) 6-25 (Oil-Lubricated) 6 Motor (Oil-Lubricated)
mm inch mm inch mm inch mm inch
Dimensions L 382 15 380 15 380 15 280 11
W 300 11 6/8 380 15 380 15 190 7 4/8
H 334 13 1/8 480 18 7/8 550 21 5/8 240 9 4/8

Tags: air compassor, jun-air air compressor, คอมเพรสเซอร์ jun-air, คอมเพรสเซอร์แอร์, เครื่องอัดลม, แอร์
คอมเพรสเซอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air 6 series, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air 6-4, แอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ
jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,459