เครื่องอัดลม (Air Compressor) JUN-AIR 2xOF302 Series

Jun-Air 2xOF302 Series แอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) ชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-less Rocking Piston) มีทั้งหมด 3 โมเดล ได้แก่ 2xOF302-40B, 2xOF302-40M และ 2xOF302-40MD2 ขนาดแรงดันไฟ 100, 120, 200, 230, 3×400 และ 3×440 โวลท์ ความถี่ 50 และ 60 Hz. ขนาดมอเตอร์ 1.2 แรงม้า (HP) ทำงานความดัง 68 dB ที่ความถี่ 50 Hz. และ 69 dB ที่ความถี่ 60 Hz. เป็นแอร์คอมเพรสเซอร์ที่เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ ด้านทันตกรรมและใช้ในงานด้านการแพทย์

Product Description

Jun-Air 2xOF302 Series (Oil-less) Air Compressor

แอร์คอมเพลสเซอร์ Jun-Air 2xOF302 Series

Jun-Air 2xOF302 Series (Oil-less) Air Compressor Specifications

Model 2xOF302-40B (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
kW 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Displacement l/min 216 276 276 216 276 216 276 216 276
CFM 7.63 9.75 9.75 7.63 9.75 9.75 7.63 7.63 9.75
FAD @ 8 bar l/min 76 88 88 76 88 76 88 76 88
CFM 2.68 3.11 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8 1) 8 1) 8 8
psi 120 12 120 120 120 120 1) 120 1) 120 120
Max. current A 15.0 17.4 13.2 8.2 9.2 6.8 8.2 2.8 2.8
Tank size litres 40 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 46 46 46 46 46 46 46 46 46
lbs 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Noise level dB (A)/lm 68 69 69 68 69 68 69 68 69
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model 2xOF302-40M (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 2) 3×400 2)
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
kW 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Displacement l/min 216 276 276 216 276 216 276 216 276
CFM 7.63 9.75 9.75 7.63 9.75 7.63 9.75 7.63 9.75
FAD @ 8 bar l/min 76 88 88 76 88 76 88 76 88
CFM 2.68 3.11 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8 1) 8 1) 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 1) 120 1) 120 120
Max. current A 15.0 17.4 13.2 8.2 9.2 6.8 8.2 2.8 2.8
Tank size litres 40 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 107 107 107 107 107 107 107 107 107
lbs 236 236 236 236 236 236 236 236 236
Noise level dB (A)/lm 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Model 2xOF302-40MD2 (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 2) 3×400 2)
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
kW 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Displacement 3) l/min 216 276 276 216 276 216 276 216 276
CFM 7.63 9.75 9.75 7.63 9.75 7.63 9.75 7.63 9.75
FAD @ 8 bar 3) l/min 76 88 88 76 88 76 88 76 88
CFM 2.68 3.11 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8 1) 8 1) 8 8
psi 120 12 120 120 120 120 1) 120 1) 120 120
Max. current A 15.0 17.4 13.2 8.2 9.2 6.8 8.2 2.8 2.8
Tank size litres 40 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 112 112 112 112 112 112 112 112 112
lbs 247 247 247 247 247 247 247 247 247
Noise level dB (A)/lm 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1) Available for operation at amaximum pressure og 10 bar/ 15 psi upon request. Please bote that operation at higher pressure will influence the lifetime.
2) Neutral is required in installation.
3) Displacement is reduced by approx. 18-20% on units with dryer (D). Min. pressure required to operate dryer: 6 bar.

Jun-Air 2xOF302 Series (Oil-less) Air Compressor Dimensions

Model 2xOF302-40B (Oil-less) 2xOF302-40M (Oil-less) 2xOF302-40MD2 (Oil-less)
mm inch mm inch mm inch
Dimensions L 420 16 4/8 661 26 661 26
W 540 21 2/8 643 25 3/8 643 25 3/8
H 620 24 3/8 856 33 6/8 856 33 6/8

Tags: air compassor, jun-air 2xof302-40b, jun-air 2xof302-40m, jun-air 2xof302-40md2, jun-air air compressor, คอมเพรสเซอร์แอร์, คอมเพรสเซอร์แอร์ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ jun-air

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,629