เครื่องอัดลม (Air Compressor) JUN-AIR 24 Series

Jun-Air 24 Series เป็นแอร์คอมเพลสเซอร์ (Air Compressor) แบบใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-lubricated) โมเดล 24-40 (Oil-lubricated) มีทั้งขนาด 200, 230, 3×200, 3×208, 3×400 และ 3×440 โวลท์ สำหรับทั้งความถี่ 50 Hz. และ 60 Hz. ขนาดมอเตอร์ 1.84 แรงม้า(HP) ตัวแอร์คอมเพลสเซอร์มีการเคลือบภายในเพื่อต้านทานการกัดกร่อน ทำงานเสียงเงียบ ความดัง 56 dB เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและในงานอุตสาหกรรม

Product Description

Jun-Air 24 Series (Oil-lubricated) Air Compressor

แอร์คอมเพลสเซอร์ ยี่ห้อ Jun-Air 24 Series แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น

Jun-Air 24 Series Air Compressor Specifications

Model 24-40 (Oil-Lubricated)
Voltage V 200 200 230 230 3×200 3×200 3×208 3×400 2) 3×440 2)
Frequency Hz 50 60 50 60 50 60 60 50 60
Motor HP 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
kW 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Displacement l/min 200 148 128 148 128 148 148 128 148
CFM 7.06 8.48 7.06 8.48 7.06 8.48 8.48 7.06 8.48
FAD @ 8 bar l/min 128 148 128 148 128 148 148 128 148
CFM 4.52 5.23 4.52 5.23 4.52 5.23 5.23 4.52 5.23
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 11.6 11.6 11.6 11.6 8.7 8.7 8.7 5.8 5.8
Tank size litres 40 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 84 84 84 84 84 84 84 84 84
lbs 185 185 185 185 185 185 185 185 185
Noise level dB (A)/lm 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

1) Higher pressure available upon request
2) Neutral is required

Jun-Air 24 Series Air Compressor Dimensions

Model 24-40 (Oil-Lubricated)
mm inch
Dimensions L 420 16 4/8
W 540 21 2/8
H 585 23

 

Tags: air compassor, jun-air 24-40 air compressor, jun-air 24-40 compressor, jun-air 24-40 oil-lubrications, คอมเพรสเซอร์แอร์, คอมเพรสเซอร์แอร์ jun-air 24-40, แอร์คอมเพรสเซอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air 24-40, แอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,459