เครื่องอัดลม (Air Compressor) JUN-AIR 12 Series

Jun-Air 12 Series เป็นแอร์คอมเพลสเซอร์ (Air Compressor) แบบใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-lubricated) มีให้เลือกใช้งาน 2 โมเดล คือ 12-25 และ 12-40 แรงดันไฟ 100, 120, 200 และ 230 โวลท์ ขนาดมอเตอร์ 1.08 แรงม้า (HP) และ 0.92 แรงม้า (HP) ตัวแอร์คอมเพลสเซอร์มีการเคลือบภายในเพื่อต้านทานการกัดกร่อน ทำงานให้ เสียงเงียบ ความดัง 48 dB เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและในงานอุตสาหกรรม

Jun-Air 12 Series (Oil-lubricated) Air Compressor 12-25 (Oil-Lubricated),12-40 (Oil-Lubricated) แอร์คอมเพลสเซอร์ ยี่ห้อ Jun-Air 12 Series แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น

 

 

Jun-Air 12 Series Air Compressor Specifications 12-25 (Oil-Lubricated),12-40 (Oil-Lubricated)

 

 

Model 12-25 (Oil-Lubricated) 12-40 (Oil-Lubricated)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 100 100 120 200 200 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60 50 60
Motor HP 1.08 1.08 1.08 0.92 0.92 0.92 0.92 1.08 1.08 1.08 0.92 0.92 0.92 0.92
kW 0.79 0.79 0.79 0.68 0.68 0.68 0.68 0.80 0.80 0.80 0.68 0.68 0.68 0.68
Displacement l/min 100 120 120 100 120 100 120 100 120 120 100 120 100 120
CFM 3.53 4.24 4.24 3.53 4.24 3.53 4.24 3.53 4.24 4.24 353 4.24 3.53 4.24
FAD @ 8 bar l/min 64 74 74 64 74 64 74 64 74 74 64 74 64 74
CFM 2.26 2.61 2.61 2.26 2.61 2.26 2.61 2.26 2.61 2.61 2.26 2.61 2.26 2.6
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 12.4 12.4 12.4 5.8 5.8 5.8 5.8 12.4 12.4 12.4 5.8 5.8 5.8 5.8
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25 40 40 40 40 40 40 40
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 45 45 45 45 45 45 45 48 48 48 48 48 48 48
lbs 99 99 99 99 99 99 99 106 106 106 106 106 106 106
Noise level dB (A)/lm 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

 

1) Higher pressure available upon request

Jun-Air 12 Series Air Compressor Dimensions

Model 12-25 (Oil-Lubricated) 12-40 (Oil-Lubricated)
mm inch mm inch
Dimensions L 400 15 6/8 420 16 4/8
W 410 16 1/8 540 21 2/8
H 590 23 2/8 585 23

 

Tags: 12-25 (Oil-Lubricated), 12-40 (Oil-Lubricated), air compassor, Jun-Air 12 Series, jun-air air compressor, คอมเพรสเซอร์แอร์, คอมเพรสเซอร์แอร์ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air 12 -25, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air 12-40, แอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,436