เครื่องดูดพ่นอากาศ(Ring Blower) SANCO SC Series

Sanco SC Series พัดลมดูด-เป่าอากาศ (Ring Blower) สำหรับใช้ในงานอุตสากรรม ตัวเคสและใบพัดผลิตจากอลูมิเนียม (ยกเว้นรุ่น SC80) แข็งแรงทนทาน มีจำหน่ายหลากหลายรุ่น ทั้งแบบ Single เฟส และแบบ 3 เฟส ขนาดมอเตอร์ตั้งแต่ 0.22 – 8.60 กิโลวัตต์ ค่า Blower ที่ความถี่ 50 – 60 Hz ให้แรงดันสูงสุดได้ตั้งแต่ +65 – +450 mbar และ ค่า Vacuum ตั้งแต่ -60 – -350 mbar

Sanco SC Series Reganair Regenerative Blowers SC20-512,SC30-512,SC40-512,SC40-612,SC50-512,SC20-522,SC30-522,SC40-422,SC40-522,SC40-622,SC50-522,SC50-622,SC60-522,SC60-622,SC60-722,SC80-4B2,SC80-5B2,SC80-6B2

พัดลมริงโบลเวอร์ Sanco SC Series

Sanco SC Series Specifications

Specifications Blowers with 50 Hz – 60 Hz

Model Phase Voltage Hz Rated Output Rated Current Max. Pressure Max. Airflow Noise Level*
KW Amps mbar m/h dB (A)
SC20-512 Single 100-120/200-240 50 Hz 0.22 2.2-2.3/1.15-1.18 +65 52 64
60 Hz 0.28 3.4-3/1.73-1.6 +85 66 65
SC30-512 50 Hz 0.38 3.7-3.6/1.81-1.79 +100 75 69
60 Hz 0.42 5.5-4.7/2.8-2.36 +140 96 68
SC40-512 50 Hz 0.80 11.5-12.8/8.2-6.5 +160 144 69
60 Hz 0.90 16.4-12.8/8.2-6.5 +160 180 72
SC40-612 50 Hz 1.10 15-14.6/7.5-7.4 +190 144 69
60 Hz 1.30 17.7-13.9/8.7-7 +210 180 72
SC50-512 50 Hz 1.50 20-17.7/9.5-8.9 +200 210 73
60 Hz 1.75 22.3-17.3/10.7-8.3 +170 250 64
SC20-522 Three△-Y 200-240/380-440 50 Hz 0.22 0.75-0.84/0.44-0.51 +65 52 65
60 Hz 0.28 1.0-0.93/0.55-0.53 +85 66 69
SC30-522 50 Hz 0.38 1.72-2.41/1.1-1.56 +100 75 68
60 Hz 0.42 1.93-1.93/1.08-1.18 +140 96 69
SC40-422 50 Hz 0.76 3.6-4.85/2.2-3.23 +140 144 72
60 Hz 0.93 4.1-3.64/2.1-2.44 +135 180 69
SC40-522 50 Hz 0.90 4.3-4.8/2.53-3.25 +180 144 72
60 Hz 1.15 5-4.45/2.63-2.53 +180 180 69
SC40-622 50 Hz 1.10 4.8-5.53/2.8-3.7 +200 144 72
60 Hz 1.50 6.2-5.3/3.3-3.1 +230 180 69
SC50-522 50 Hz 1.50 7.44-8.76/4.36-6 +220 210 72
60 Hz 1.75 8.2-7.3/4.38-4.27 +200 250 73
SC50-622 50 Hz 2.20 8.67-9.45/4.95-6.24 +270 210 72
60 Hz 2.55 10-8.8/5.3-4.84 +270 250 73
SC60-522 50 Hz 2.20 10.8-10.9/5.8-6.7 +220 306 76
60 Hz 2.55 11.7-10.3/6.4-6 +200 370 78
SC60-622 50 Hz 3.00 13.1-13.6/7.3-8.5 +280 306 76
60 Hz 3.45 15.7-13.4/8-7.4 +270 370 78
SC60-722 50 Hz 4.00 14.7-4.8/8.2-9 +340 306 76
60 Hz 4.60 18.7-15.4/9.5-8.6 +330 370 78
SC80-4B2 200-240/345-416 (50Hz)208-275/380-480 (60Hz) 50 Hz 4.00 17.3-16.5/10-9.3 +230 510 73
60 Hz 4.60 22.8-17.8/12.6-12.3 +230 600 79
SC80-5B2 50 Hz 5.50 21.8-21.7/12.6-12.3 +300 510 73
60 Hz 6.30 26.1-21.8/14.1-12.4 +280 600 79
SC80-6B2 50 Hz 7.50 28.1-30.9/16-17.4 +400 510 73
60 Hz 8.60 36.4-32.6/20.5-18.8 +450 600 79


Specifications Vacuum with 50 Hz – 60 Hz

Model Phase Voltage Hz Rated Output Rated Current Max. Pressure Max. Airflow Noise Level*
KW Amps mbar m/h dB (A)
SC20-512 Single 100-120/200-240 50 Hz 0.22 2.19-2.27/1.13-1.17 -60 58 64
60 Hz 0.28 3.23-2.97/1.68-1.58 -78 66 65
SC30-512 50 Hz 0.38 3.54-3.48/1.79-1.74 -92 74 69
60 Hz 0.42 5.1-4.34/2.58-2.21 -125 90 68
SC40-512 50 Hz 0.80 11.97-12.68/5.98-6.42 -150 144 69
60 Hz 0.90 15.81-12.35/7.69-6.28 -160 170 72
SC40-612 50 Hz 1.10 13.52-13.97/6.7-7.07 -170 144 69
60 Hz 1.30 17.41-13.6/8.42-6.84 -190 170 72
SC50-512 50 Hz 1.50 17.7-16.7/10.3-8.3 -185 200 73
60 Hz 1.75 22.4-17.4/10.3-8.3 -180 230 64
SC20-522 Three△-Y 200-240/380-440 50 Hz 0.22 0.76-0.84/0.43-0.51 -60 58 65
60 Hz 0.28 1.0-0.9/0.53-0.52 -78 66 69
SC30-522 50 Hz 0.38 1.72-2.42/1.12-1.59 -92 74 68
60 Hz 0.42 1.83-1.95/1.06-1.17 -125 90 69
SC40-422 50 Hz 0.76 3.51-4.78/2.13-3.18 -140 144 72
60 Hz 0.93 3.97-3.53/2.08-2.11 -135 170 69
SC40-522 50 Hz 0.90 4-4.66/2.4-3.2 -170 144 72
60 Hz 1.15 4.75-4.3/2.61-2.55 -180 170 69
SC40-622 50 Hz 1.10 4.5-5.35/2.65-3.6 -180 144 72
60 Hz 1.50 5.66-5/3-2.91 -210 170 69
SC50-522 50 Hz 1.50 6.72-8.52/4.07-5.94 -210 210 72
60 Hz 1.75 7.4-6.77/4-3.99 -200 230 73
SC50-622 50 Hz 2.20 7.08-8.79/4.2-6.06 -220 210 72
60 Hz 2.55 8.55-7.7/4.6-4.45 -240 230 73
SC60-522 50 Hz 2.20 10.1-10.5/5.5-6.5 -230 306 76
60 Hz 2.55 11.6-99/6-5.6 -220 370 78
SC60-622 50 Hz 3.00 11.1-12.4/6.3-8 -250 306 76
60 Hz 3.45 13.7-12/7.1-6.7 -270 370 78
SC60-722 50 Hz 4.00 11.5-12.5/6.7-8.1 -270 306 76
60 Hz 4.60 15.9-13.3/8.2-7.6 -320 370 78
SC80-4B2 200-240/345-416 (50Hz)208-275/380-480 (60Hz) 50 Hz 4.00 17.1-16.3/10-9.2 -240 510 73
60 Hz 4.60 22.8-17.6/12.5-10.1 -250 600 79
SC80-5B2 50 Hz 5.50 18.8-19.8/10.8-11 -270 510 73
60 Hz 6.30 25.5-21.7/13.7-12.3 -310 600 79
SC80-6B2 50 Hz 7.50 18-26.5/11.8-14.9 -300 510 73
60 Hz 8.60 25.3-26/14.6-14.3 -350 600 79

Sanco SC Series Dimensions

Model A B C D E F G H I L M N ø1 ø2 Weight Kgs
SC20-5.. 255 228 238 240 87 79 212 190 90 34 12 100 G 1″ G 1″ 10.0
SC30-5.. 256 250 257 279 117 83 230 205 100 38 12 110 G 1″ 1/4 G 1″ 1/4 13.0
SC40-4.. 261 286 303 238 68 95 255 225 115 46 3 130 G 1″ 1/2 G 1″ 1/2 15.5
SC40-5.. 261 286 303 238 68 95 255 255 115 46 3 130 G 1″ 1/2 G 1″ 1/2 16.0
SC40-6.. 281 286 303 238 68 95 255 255 115 46 3 130 G 1″ 1/2 G 1″ 1/2 18.2
SC50-5.. 317 333 345 389 143 115 296 260 120 48 4 155 G 2″ G 2″ 23.5
SC50-6.. 317 333 345 389 143 116 296 260 120 48 4 155 G 2″ G 2″ 26.0
SC60-5.. 364 382 383 426 129 140 325 290 125 53 4.5 180 G 2″ G 2″ 36.0
SC60-6.. 364 382 383 426 129 140 325 290 125 53 4.5 180 G 2″ G 2″ 37.3
SC60-7.. 394 382 383 426 129 140 325 290 125 53 4.5 180 G 2″ G 2″ 41.5
SC80-5.. 479 466 498 477 179 280 420 365 145 81 24 318 G 2 1/2″ G 2 1/2″ 120
SC80-6.. 479 466 498 477 179 280 420 365 145 81 24 318 G 2 1/2″ G 2 1/2″ 123
SC80-4.. 479 466 498 477 179 280 420 365 145 81 24 318 G 2 1/2″ G 2 1/2″ 117


Tags: blower, ring blower, sanco blower, sanco sc series, SC20-512, SC20-522, SC30-512, SC30-522, SC40-422, SC40-512, SC40-522, SC40-612, SC40-622, SC50-512, SC50-522, SC50-622, SC60-522, SC60-622, SC60-722, SC80-4B2, SC80-5B2, SC80-6B2, พัดลม blower, พัดลมดูดอากาศ, พัดลมริงโบลเวอร์, พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมเป่าอากาศ, พัดลมโบลเวอร์

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,625