ปั๊มสุญญากาศแบบโรตารีเวน (Rotary Vane Vacuum pump ) PHIL


  • Phil_dw-series_motor.jpg
    Phil DW Seriesปั้มสุญญาากาศโรตารีเวนแบบส่งผ่านกำลังโดยตรง (Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump) สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan) มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น ได้แก่ Philรุ่นDW-6...

  • phil-p-Series_motor.jpg
    Phil P Series ปั้มสุญญาากาศโรตารีเวนแบบส่งผ่านกำลังโดยตรง (Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump) สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan) มีให้เลือกใช้งานในแบบ Two Stage ทั้งหมด 4 รุ...

  • Phil_sw_motor.jpg
    Phil SW Seriesปั้มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบส่งผ่านกำลังทางสายพาน (ฺBelt Drive Rotary Vane Vacuum Pump) สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan) มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด 11 รุ่น ได้แก่ Phi...
Visitors: 40,569