ปั๊มอุตสาหกรรมเครื่องเย็น (Condensate Removal Pump)LITTLE GIANT VCMA Series

การใช้งาน ใช้กำจัดน้ำจากเครื่องปรับอากาศ,ก๊าซที่มีความควบแน่นสูง

Product Description

Item # Model Volts Cord Capacity
554421 VCMA-20UL 115 6′ 80 gph @ 1′
1.8 m 303 lph @ 0.31 m
554451 VCMA-20UL 230 6′ 80 gph @ 1′
1.8 m 303 lph @ 0.31 m
554425 VCMA-20ULS 115 6′ 80 gph @ 1′
1.8 m 303 lph @ 0.31 m
554455 VCMA-20ULS 230 6′ 80 gph @ 1′
1.8 m 303 lph @ 0.31 m
554431 VCMA-20ULT 115 6′ 80 gph @ 1′
1.8 m 303 lph @ 0.31 m
554435 VCMA-20ULST 115 6′ 80 gph @ 1′
1.8 m 303 lph @ 0.31 m
554461 VCMA-20ULST 230 6′ 80 gph @ 1′
1.8 m 303 lph @ 0.31 m


Tags ; Little Giant VCMA series, VCMA series,กำจัดน้ำจากเครื่องปรับอากาศ,กำจัดก๊าซที่มีความหนาแน่นสูง,VCMA,VCMA-20UL,VCMA-20ULS,VCMA-20ULS,VCMA-20ULT

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,641