เครื่องตัดท่อชนิดใช้ใบเลื่อยสายพาน (Portable Band Saw) KSU