ปั๊มสูบน้ำเสีย (Sewage Pump) VARISCO

VARISCO

ปั๊มหอยโข่งแบบ Self Priming ชนิดใบพัดเปิด (Open Impeller)
เหมาะสำหรับงานสูบน้ำเสีย
   Casing : Cast Iron (เหล็กหล่อ)
   Impeller : Cast Iron (เหล็กหล่อ)
   Shaft : Stainless Steel
   Seal : Mechanical Seal
Driven By TEFC Motor / with Base and Coupling

Self-priming Centrifugal Pumps VARISCO J Series

APPLICATIONS

INDUSTRY

 • Transfer: clean, dirty, containing sandin suspension, muddy, neutral, alkaline,acidic liquids; low viscous petroleum products, solvents even if dirty; milk of lime, caustic soda; washing, cooling, recirculation, smoke scrubbing
 • Treatment: pumping polluted, hot or corrosive waste water containing sand,mud or solids in suspension; dosing neutralising liquids; pumping out settled sludge
 • Naval: loading and unloading; bilge pumping; washing, fire-fighting, stripping,sanitary duty and circulation
 • Agriculture: surface irrigation; liquid manure oxygenation; transfer and spraying liquid manure or fertilisers; distribution of liquid animal feed; transfer of must; washing.

CIVIL ENGINEERING

 • Drainage of excavations, canals or ponds
 • Ground water dewatering with drains
 • Water supply from wells or canals
 • Washing concrete castings and aggregate
 • Recirculation of bentonite and drilling mud.

SAFETY

 • Drainage after flooding or terrential rains
 • Emergency duty: temporary sewage pumping; fire fighting; recovery of dangerous liquids.

FEATURES

Rapid self-priming

without foot valve. Once filled with water, the pump is automatically primed to a height of 7.5 m

 • Open impeller allowing the passage of wide solid bodies and easy inspection
 • High resistance to abrasive liquids: the wear plate is easily replaceable.
 • Axial mechanical seal lubricated from the outside: no leaks or infiltration of air along the shaft.
 • Easy to install: only the suction pipe needs to be immersed in the liquid. The pump can be locatabove and in a dry place, in the most suitable location for service and control.
 • Long life: the parts subject to wear can be easily replaced, several times, restoring the original performance of the pump

 DRIVE

Model Ports Solids 50 HZ
Capacity Head Speed Power
New Old mm in mm m3/h m rpm kW
J 1-110 * J 40 40 1”1/2 20 22 15 5 5,5 11 15 2900 1,1
J 1-160 E 30-160 40 1”1/2 8 20 12 5 10 24 27 2900 2,2
J 1-180 *   40 1”1/2 11 25 15 6 22 32 34 2900 4
J 2-100 * E 50 50 2” 17 30 20 8 2 8 13 2900 1,1
J 2-120 * J 50 50 2” 25 44 30 10 5 12 18 2900 2,2
J 2-170 *   50 2” 13 44 30 10 14 22 31 2900 4
J 2-180 *   50 2” 15 50 30 10 20 30 24 2900 5,5
J 2-220 J 60-220 50 2” 12 42 28 10 42 52 58 2900 11
J 3-100 * E 75 80 3” 25 60 37 15 4 9 12 2900 2,2
J 3-140   80 3” 28 70 40 20 13 18 20 2900 4
J 3-225   80 3” 23 80 50 20 40 48 53 2900 15
J 3-240   80 3" 14 70 40 15 44 60 66 2900 18,5
J 4-100 * E 100 100 4” 38 100 65 25 5 9 13 2900 4
J 4-159 J 90-2 100 4” 45 155 100 40 13 26 26 2900 15
J 4-160 * J 90-4 100 4” 45 150 100 40 12 22 24 2900 11
J 3-210 J 85 80 3” 40 80 45 20 7 13 15 1450 4
J 4-250 *   100 4” 50 150 80 40 7 15 18 1450 7,5
J 4-253 * J 4-250W 100 4” 45 150 100 40 9 15 19 1450 7,5
J 4-316   100 4” 38 180 110 60 16 26 29 1450 18,5
J 6-250 *   150 6” 76 300 200 80 5 11 15 1450 11
J 6-253 * J 6-250W 150 6” 45 300 200 80 4 10 14 1450 11
J 6-350   150 6” 37 300 180 80 19 30 33 1450 30
J 6-355   150 6” 47 330 200 90 14 26 32 1450 30
J 6-400   150 6” 50 380 200 80 18 36 38 1450 45
J 8-300   200 8” 60 480 320 120 8 15 20 1450 22
J 8-305   200 8” 76 420 200 100 5 13 17 1450 18,5
J 10-305   250 10” 76 600 400 200 6 15 18,5 1450 30
J 6-350   150 6” 37 280 200 80 3 9 14 960 11
J 6-355   150 6” 47 225 150 75 5 10 14 960 11
J 12-400 J 300 300 12” 70 1200 720 300 8 12 15 960 55
Model Ports Solids 60 HZ
Capacity Head Speed Power
New Old mm in mm m3/h m rpm kW
J 1-110 * J 40 40 1”1/2 20 24 15 5 5 18 21,5 3450 2,2
J 1-160 E 30-160 40 1”1/2 8 21 13 5 12 35 39 3450 4
J 1-180 *   40 1”1/2 11 25 15 6 34 48 48 3450 5,5
J 2-100 * E 50 50 2” 17 32 20 8 5 13 18 3450 2,2
J 2-120 * J 50 50 2” 25 48 30 10 9,5 20 25 3450 4
J 2-170 *   50 2” 13 48 30 10 22 37 47 3450 7,5
J 2-180 *   50 2” 15 50 30 10 34 44 48 3450 11
J 2-220 J 60-220 50 2” 12 - - - - - - - -
J 3-100 * E 75 80 3” 25 70 43 15 5 13 17 3450 3
J 3-140   80 3” 28 70 40 20 21 26 28,5 3450 7,5
J 3-225   80 3” 23 - - - - - - - -
J 3-240   80 3" 14 - - - - - - - -
J 4-100 * E 100 100 4” 38 120 75 30 6 14 18 3450 7,5
J 4-159 J 90-2 100 4” 45 - - - - - - - -
J 4-160 * J 90-4 100 4” 45 - - - - - - - -
J 3-210 J 85 80 3” 40 90 45 20 12 19,5 22 1750 7,5
J 4-250 *   100 4” 50 150 80 40 14 24 26,5 1750 15
J 4-253 * J 4-250W 100 4” 45 150 100 40 18 24 28 1750 15
J 4-316   100 4” 38 180 110 60 30 40 43 1750 30
J 6-250 *   150 6” 76 340 200 80 8 18 22 1750 22
J 6-253 * J 6-250W 150 6” 45 340 200 80 8 17 20 1750 18,5
J 6-350   150 6” 37 - - - - - - - -
J 6-355   150 6” 47 - - - - - - - -
J 6-400   150 6” 50 380 200 100 42 54 55 1750 75
J 8-300   200 8” 60 480 320 120 15 25 28,5 1750 45
J 8-305   200 8” 76 480 200 100 10 20 27 1750 30

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,626