ปั๊มน้ำสแตนเลส (Stainless Pump) MITSUBISHI


 • mitsubishi_cp_motor.jpg
  Mitsubishi CP Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI เหมาะสำหรับงานน้ำสะอาด, งานทางภาคเกษตร, งานภาคอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ต่างๆรดเกลือ ฯลฯ

 • mitsubishi-ep-series_motor.jpg
  Mitsubishi EP Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI เหมาะสำหรับงานน้ำสะอาด, งานทางภาคเกษตร, งานภาคอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ต่างๆรดเกลือ ฯลฯ Model :EP-155Q2, EP-205Q2, EP...

 • mitsubish-wch_motor.jpg
  Mitsubishi WCH Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI เหมาะสำหรับงานน้ำสะอาด, งานทางภาคเกษตร, งานภาคอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ต่างๆรดเกลือ ฯลฯ

 • mitsubishi-wcl_motor.jpg
  Mitsubishi WCL Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI เหมาะสำหรับงานน้ำสะอาด, งานทางภาคเกษตร, งานภาคอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ต่างๆรดเกลือ ฯลฯ

 • mitsubishi-wcm-f_motor.jpg
  Misubishi WCM Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI เหมาะสำหรับงานน้ำสะอาด, งานทางภาคเกษตร, งานภาคอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ต่างๆรดเกลือ ฯลฯ

 • mitsubishi-wcm-f_motor.jpg
  Mitsubishi WCM-F Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI เหมาะสำหรับงานน้ำสะอาด, งานทางภาคเกษตร, งานภาคอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ต่างๆรดเกลือ ฯลฯ

 • pumps-mitsubishi-icm_motor.jpg
  Mitsubishi ICM SERIES อินเวอร์เตอร์ปั๊ม เหมาะกับการใช้งานตามบ้านพักอาศัย ด้วยระบบอัตโนมัติ รักษาแรงดันให้คงที่อย่างแท้จริงแม้ใช้น้ำพร้อมกันหลายๆจุด ทำให้การใช้น้ำจากฝักบัว เครื่อง...

 • mitsubishi_WP-IP-EP-CP-Series_motor.jpg
  Mitsubishi WP/IP/EP/CP Series ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ WP Seriesทำงานโดยอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ
Visitors: 40,403