ปั๊มน้ำสแตนเลส (Stainless Pump) EBARA


 • ebara_2cdx-2cdxm_motor.jpg
  EBARA CDX / CDXM SERIES ปั๊มหอยโข่งสเตนเลส ชนิดใบพัดเดี่ยว (Centrifugal Single Impeller Pump)เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำที่พักอาศัย, การบำบัดน้ำเสีย, ในสวน งานล้างต่างๆ สามารถใช้ใน...

 • ebara_2cdx-2cdxm_motor.jpg
  EBARA 2CDX/2CDXM SERIES ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิดใบพัดคู่/ 2 ใบพัด (CentrifugalTwin Impeller Pump) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำที่พักอาศัย, การบำบัดน้ำเสีย, ในสวน งานล้างต่างๆ สามารถใช้ในร...

 • ebara_3m_motor.jpg
  EBARA 3M SERIES ปั๊มหอยโข่ง (Close-Coupled Centrifugal Pump) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภค, การเพิ่มแรงดันของเหลวในระบบ, ใช้งานในระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน...

 • ebara_3L_motor.jpg
  EBARA 3L Series ปั๊มหอยโข่งสเตนเลส SUS316 (Close-Coupled Centrifugal Pump) ใช้กับงานระบบ RO (Reverse-Osmosis), ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ (Booster) ระบบทำน้ำร้อน, ระบบปรับอากาศ, ระบบงานล้า...

 • ebara_compact_motor.jpg
  EBARA COMPACT Series ปั้มน้ำหลายใบพัดแนวนอน (Horizontal Centrifugal Multistage Pump) ให้แรงส่งน้ำสูงเหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การล้างพาหนะ, ระบบส่งน้ำในสวน และการสูบ...

 • EBARA_JESX-JEX_motor.jpg
  EBARA JESX-JEX Series ปั๊มน้ำหอยโข่งชนิด Self-Priming Pump เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ, ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั่วไป

 • ebara_dwo_motor.jpg
  EBARA DWO Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดใบพัดเปิด (Centrifugal Open Impeller Pump) เหมาะกับการใช้งานล้างผัก, เนื้อ, ปลา, ฯลฯ สามารถใช้งานล้างผิวชิ้นส่วนหรือกล่องโลหะ, ใช้ในระบบล้างต่าง...

 • ebara_lps_motor.jpg
  EBARA LPS Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบ In-Line Centrifugal Pump ตัวเสื้อและใบพัดผลิตจากสเตนเลส

 • ebara_cma_motor.jpg
  EBARA CMA Series Centrifugal Single Impeller Pump ปั๊มหอยโข่งชนิดใบพัดเดี่ยว เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำที่พักอาศัย,การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงาน...

 • ebara_cmb_motor.jpg
  EBARA CMB Series ปั๊มหอยโข่ง ชนิดใบพัดเดี่ยว - น้ำมาก, ส่งสูง(Centrifugal Single Impeller Pump) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อ...

 • ebara_cmc_motor.jpg
  EBARA CMC Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดใบพัดเดียว - น้ำมาก (Centrifugal Single Impeller Pump) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงา...

 • ebara_cmd_motor.jpg
  EBARA CMD Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดใบพัดเดียว - น้ำมาก (Centrifugal Single Impeller Pump) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงา...

 • ebara_cmr_motor.jpg
  EBARA CMR Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดใบพัดเดียว - น้ำมาก (Centrifugal Single Impeller Pump) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงา...

 • ebara_cda_motor.jpg
  EBARA CDA Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดใบพัดคู่ (CentrifugalTwin Impeller Pump) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและ...

 • ebara_pra_motor.jpg
  EBARA PRA Series ปั๊มหอยโข่ง ชนิดส่งน้ำสูง Peripheral Turbine Pump เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในระบบล้าง, ใช้ประกอบในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มแรงดันของเหลว,...

 • ebara_aga_motor.jpg
  EBARA AGA Series ปั๊มหอยโข่ง ชนิด Self-Priming Pump (แรงดันสูง) เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ, ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั...

 • ebara_md_motor.jpg
  EBARA MD Series ปั๊มหอยโข่ง (Monobloc Centrifugal Pump) เหมาะกับการสูบส่งน้ำทั่วไป ทั้งในระบบน้ำสาธารณูปโภค, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน, ระบบปรับอากาศ แ...

 • ebara_fsa_motor.jpg
  EBARA FSA Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง (End Suction Centrifugal Pump) มีทั้งเฉพาะหัวปั๊ม (Bare Shaft) และ ประกอบครบชุดพร้อมมอเตอร์ขนาดต่างๆ

 • Ebara_3D_Series_motor.jpg
  3D SERIES ปั๊มน้ำหอยโข่งติดมอเตอร์ในตัวแบบหน้าแปลน ผลิตจากเหล็กหล่อ และใบพัดผลิตจากสแตนเลส
Visitors: 40,456