มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส (single phase motor) MITSUBISHI


 • mitsubishi_sc-kr.jpg
  Mitsubishi SC-KR Series มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ (Mitsubishi) รุ่น SC-KR ชนิดมอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส แรงดันไฟ220V 4P มีแรงม้า 3 ขนาดให้เลือกดังนี้ 1/4 HP, 1/3 HP,และ 1/2 HPเหมาะสำหรับเ...

 • mitsubishi-scl-kr.jpg
  Mitsubishi SCL-KR Series มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ (Mitsubishi) รุ่น SCL-KR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับชนิดเฟสเดียว แรงดันไฟ 220 V. 4P แบบคาปาซิสเตอร์ มอเตอร์ (Capacitor Motor) มีแรงม้า...

 • mitsubishi-si-k.jpg
  Mitsubishi SI-K Series มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ (Mitsubishi) SI-K Series เป็นมอเตอร์ชนิดใช้ถ่าน 1450 รอบ 220Vแบบ4 Pole โดยมีจำหน่ายให้เลือกใช้งานทั้งหมด 3 ขนาด ได้แก่ขนาด1/2 HP, 1 HP ...

 • mitsubishi-SP-KR.jpg
  Mitsubishi SP-KR Series มอเตอร์ไฟฟ้ามิตซูบิชิ (Mitsubishi) รุ่น SP-KR เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับชนิดเฟสเดียว (220 V) แบบสปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-Phase Motor)ความถี่ไฟฟ้า 50 Hz. ...
Visitors: 40,637