ปั๊มแช่ TSURUMI THM/TSM Series

ปั๊มซูรูมิ รุ่น TSM เป็นปั๊มแบบหลายใบพัด ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับสูบจ่ายน้ำในการเกษตร เพาะปลูก ในงานอุตสาหกรรม ปั๊มคุณภาพดี ทนทาน จากประเทศญี่ปุ่น ปั๊มซูรูมิ รุ่น THM เป็นปั๊มแบบหลายใบพัด ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส เหมาะสำหรับสูบจ่ายน้ำในการเกษตร เพาะปลูก ในงานอุตสาหกรรม ปั๊มคุณภาพดี ทนทาน จากประเทศญี่ปุ่น

ปั๊มน้ำหอยโข่ง TSURUMI THM Series

TSURUMI THM Series THM2,THM4,THM8,THM12,THM16,THM20

ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลสหลายใบพัดแนวนอน

ซูรูมิ รุ่น THM เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแนวนอนออกแบบมาเพื่อการจัดการ น้ำจืด ส่วนประกอบหลักของปั๊มทำจากสแตนเลส 304 ซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาและช่วยป้องกันกัดกร่อนจากของสารเคมีที่ปะปนมากับของเหลว

การใช้งาน

  • เพาะปลูก การเกษตร
  • สูบจ่ายน้ำงานอุตสาหกรรม
  • สูบจ่ายประปา

TSURUMI THM2 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
(mm) (kw) (m3/h)
THM2-20 25×25 0.37 H (m) 19 18 16.5 15 13 10 7.5
THM2-30 25×25 0.55 28 26.5 24.5 22 19 15.5 12
THM2-40 25×25 0.55 36 34.5 33 29 25 20.5 16
THM2-50 25×25 0.55 45.5 43 40 36 31.5 26.5 20.5
THM2-60 25×25 0.75 53.5 51 48 44 39 32 24

TSURUMI THM4 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q 1 2 3 4 5 6 7
(mm) (kw) (m3/h)
THM4-20 32×25 0.55 H (m) 19 18 17 15 12.5 10 8
THM4-30 32×25 0.75 28 27 26 23.5 20.5 17 13
THM4-40 32×25 0.75 37.5 36 34 31 27 23 19

TSURUMI THM8 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q 5 6 7 8 9 10 11
(mm) (kw) (m3/h)
THM8-10 50×50 0.75 H (m) 10 9.5 9.3 9 8 7.5 7
THM8-20 50×50 0.75 20 19.5 19 18 17 15.5 14
THM8-30 50×50 1.1 29.5 29 28 27 25 23 21
THM8-40 50×50 1.5 39 38 37 35 33 30.5 27.5
THM8-50 50×50 2.2 51 49.5 47.5 45 42.5 39.5 36

TSURUMI THM12 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
(mm) (kw) (m3/h)
THM12-10 50×50 0.75 H (m) 11.5 11.2 11 10.5 10 9.5 9 8 7 6
THM12-20 50×50 1.2 23 22.5 22 21.5 20.5 19.25 18.5 17 15.5 13
THM12-30 50×50 1.8 35 34.5 33.5 32.5 31 29.25 28 26 23.5 20
THM12-40 50×50 2.4 47 46 45 43.5 41.5 39.5 37.5 35 31.5 27.5
THM12-50 50×50 3 60 58 56.5 55 52.5 50 47 44 40 35

TSURUMI THM16 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q 8 10 12 14 16 18 20 22
(mm) (kw) (m3/h)
THM16-10 50×50 1.1 H (m) 12.8 12.5 12 11.5 10.5 9.5 8 7
THM16-20 50×50 2.2 26 25 24 23 21.7 20 18 15.5
THM16-30 50×50 3 40 39 38 36 34 31.5 29 25

TSURUMI THM20 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(mm) (kw) (m3/h)
THM20-10 50×50 1.1 H (m) 13.5 13 12.5 12 11 10 9 8 7 6
THM20-20 50×50 2.2 27 26.5 25.5 25 23.5 22 20.5 18.5 17 14.5
THM20-30 50×50 4 39.5 39 38 37.5 35.5 34 31.5 29 26 23

ปั๊มน้ำหอยโข่ง TSURUMI TSM Series

TSURUMI TSM60,TSM100,TSM160,TSM250,TSM330

ปั๊มน้ำหอยโข่งสเตนเลสแนวนอนแนวนอน

Tsurumi TSM series เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแนวนอนใบพัดเดี่ยวที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการน้ำจืด ตัวปั๊มทำจากสแตนเลส 304 ซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาและช่วยป้องกันของเหลวที่สูบจากการปนเปื้อนทำให้เกิดสนิม

การใช้งาน

  • เพาะปลูก การเกษตร
  • สูบจ่ายน้ำงานอุตสาหกรรม
  • สูบจ่ายประปา

TSURUMI TSM60 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q(l/min) 20 40 60 75
(mm) (kw) Q(m3/h) 1.2 2.4 3.6 4.5
TSM60-0.37 32×25 0.37 H (m) 17.7 16.4 14.6 12.7
TSM60-0.55 32×25 0.55 22.7 21.3 19.5 17.3
TSM60-0.75 32×25 0.75 28.2 26.8 25 22.8

SURUMI TSM100 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q(l/min) 40 60 80 100 120 140 160
(mm) (kw) Q(m3/h) 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6
TSM100-0.55 32×25 0.55 H (m) 17.6 16.7 15.4 14 12.2 9.9  
TSM100-1.1 32×25 1.1 27.4 26.3 25 23.4 21.5 19.5 16.7

TSURUMI TSM160 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q(l/min) 60 80 100 120 140 160 200
(mm) (kw) Q(m3/h) 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6 12
TSM160-0.75 40×32 0.75 H (m) 15.5 15.3 15 14.8 14.3 13.8 12.5
TSM160-1.1 40×32 1.1 19.7 19.5 19.3 19.1 19.1 18.2 16.5

TSURUMI TSM250 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q(l/min) 100 120 140 160 200 250 300
(mm) (kw) Q(m3/h) 6 7.2 8.4 9.6 12 15 18
TSM250-1.1 40×32 1.1 H (m) 15.8 15.6 15.4 15 14.3 13 11.5
TSM250-1.5 40×32 1.5 23.2 23 22.7 22.2 21.4 19.8 17.7
TSM250-2.2 40×32 2.2 28.2 27.8 27.5 27 26.2 24.6 22.6

TSURUMI TSM330 Specifications

รุ่น ท่อเข้าxท่อออก มอเตอร์ Q(l/min) 120 140 160 200 250 300 330 350 400 450
(mm) (kw) Q(m3/h) 7.2 8.4 9.6 12 15 18 20 21 24 27
TSM330-1.5 50×32 1.5 H (m) 18.8 18.7 18.5 17.8 16.7 15 14 13.5 11.6  
TSM330-2.2 50×32 2.2 22.5 22.2 22 21.5 20.3 18.7 17.5 16.8 14.8 12.3

 สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่

Hotline :088-227-6542
          02-618-3000
          02-036-3000
Email :hoist@yonghong.co.th
LINE@ : @HOIST

Visitors: 40,530