ทรีลูปโบลเวอร์แบบสุญญากาศ (Vacuum Three lobes Blower) ANLET

ANLET Root blower’s Strong Point
1. The three-lobe Root-type rotor and double heical casein and radically reduce and vibrations. The addition
 Of endless casing has met the goal of energy saving.
2. ANLET blower blow clean air free from admixed oil. So there is not dispersion of oil mist to foul the environment.
3. All-in-one rotor/shaft unit is wear-free, allowing for long-team continuous operation with no deterioration in blower
Performance
4. Don’t be fooled by their compact size. These are highly efficient blowers that can be operated at high-speed.
5. Simple structure special bearings that allow for grease replenishment give these blowers outstanding durability.
6. Each unit is equipped with gear oil over shooter to prevent oil leakage problems.
7. Models are numerous and varied meaning you can choose just the right type for purposes.

ANLET Vacuum Pump's Strong Point
1. Endless casing, high efficiency, low noise.
2. Split casing for easier disassembly and internal inspection.
3. Integrated rotor and shaft configures three lobe rotor low noise and low vibration.
4. NO internal lubricants eliminate oil backflow into vacuum side resulting to continue vacuum.
5. No oil mist scatter at discharge side for clean working environment and protect work's health
6. Can run under atmospheric pressure, stable performance over wide range of pressure
7 Wear free allows for long team continuous operation, simplifies maintenance.
8. Compressed gas drains recovery possible.
9. Simple construction exceptional durability

Tags : Root blower,Three lobes root blower,Air blower,Three lobes rotary blower,Rotary blower,Rotary vane blower,Vertical root blower,Silent root blower,Aeration blower,เครื่องเติมอากาศ,เครื่องเป่าลม3ลูปโบลเวอร์,เครื่องเป่าอากาศ,ปั๊มลม,ปั๊มเติมออกซิเยน,ปั๊มลมบ่อบำบัด,ปั๊มลมบ่อปลา,โบลวเวอร์,โบลเวอร์,โบลวเวอร์เติมอากาศ,โบลเวอร์เติมอากาศ,โบลวเวอร์เติมออกซิเยน,โบลเวอร์เติมออกซิเยน

Visitors: 40,625